Dainese kjøpt opp av amerikanske The Carlyle Group for småpene 630 millioner €

Forrige eier Investcorp, som kjøpte opp 80% av Dainese SpA fra grunnlegger Lino Dainese i 2014, kan med dette se på en “grei” fortjeneste på 5-gangern ved dette vidersalget. Man skjønner også interessen fra enda større aktører, da Investcorp kan vise til en dobling av salg i løpet av deres periode. De hadde allerede også inkludert TCX og AGV i portiføljen.

The Carlyle Group er det nest største “private equity firm”, eller på norsk risikokapitalselskap, i verden.

“Risikokapitalselskaper spesialiserer seg på å investere i selskaper utenfor børs, det vil si private, og opptrer som aktive eiere. De investerer i selskaper med et stort uutnyttet potensial og tilbyr verktøy som skal bidra til å frigjøre potensialet over en relativt lang investeringsperiode.

Målet er å gjøre selskapene mer effektive og få dem til å vokse. Normalt trengs det kapital og kunnskap for å støtte veksten. Etter noen år med utviklingsarbeid er selskapene vanligvis klare til å bli solgt eller børsnotert – og blir da public i stedet for private.

Det interessante her er at risikokapitalselskaper ofte klarer å generere høy avkastning – vanligvis en årsavkastning som er 4–6 prosent bedre enn børsen som helhet. Derfor er private equity en voksende aktivaklasse som stadig flere pensjonsforetak og andre institusjoner investerer i. De dyktige forvalterne kan reise nye fond, og kompetansen deres øker i takt med erfaring, nettverk og så videre. De mindre dyktige forvalterne klarer ikke å reise nye fond, og forsvinner.” (OK. Siste her er klippet fra fondforvalter Tom Berggrens uttdypning i Kapital.)

Så. Hvorfor er dette interessant for oss motorsyklister? Jo, som nevnt er de nye eierne verdens nest største av denne type aksjefond, og “sitter på” verdier for 276 milliarder dollar. De uttaler at det skal satses hardt på det amerikanske så vel som det kinesiske markedet med Dainese. Det viser vel at her er det stor tro på en videre økning av salg innen motorsykkel/utstyr. Samt at det kan hende andre store produsenter av motorsykkelbekledning/utstyr nå skjelver litt i motorsykkelbuksene.