Det nærmer seg for det som kan bli Østlandets heftigste motocross-anlegg!

Etter at banen på Stallerud (noen km. unna) ble lagt ned i 1997, har NMK Follo jobbet med nebb og klør for å igjen ha et tilbud til motocross-folket i området. Eller, la oss si for Nordre Follo, Oslo og omegn…

Stallerud var en suksesshistorie, som etter hvert ble lagt ned etter diverse ugrunnet mas (Journ. egen mening).

Jobben med å få i gang det nye området ved avkjøringen til Langhus, rettere sagt Assurdalen, har vært mye å kjempe mot samme krefter som ved nedleggingen av Stallerud.

Nå kan NMK Follo melde at det meste begynner å komme på plass, og at “voksenbanen” kan være åpnet allerede i høst. Barnebanen har vært i bruk siden 2021. Uten en eneste klage…

Fakta:

 • NMK-Follo ble stiftet 26. november 1958 i Drøbak og het den gangen NMK-Drøbak.
 • I 1970 endret klubben navn til NMK-Follo.
 • En periode på 70 og 80 tallet var det stor aktivitet i klubben, ikke minst på grunn av motocrossbanen på Stallerud.
 • Etter at banen på Stallerud ble lagt ned, dabbet aktiviteten i klubben av.
 • Like fullt har ildsjeler de siste 20 årene jobbet for at det igjen skulle bli mulig å utøve idretten motocross i Nordre Follo.
 • Allerede i 2006 mottok Ski kommune forslag til reguleringsplan for motocrossbanen i Assurdalen.
 • Oppegård kommune fremmet innsigelse mot planen, både av hensyn til viktige rekreasjonsområder og forventet støybelastning for beboere på Øvreskogen og Sætreskogen.
 • Fylkesmannen gjennomførte megling i 2007, uten at enighet ble oppnådd.
 • Ski kommune ba i 2008 om at meglingen ble avsluttet og saken sendt til Miljøverndepartementet.
 • I 2009 stadfestet departementet reguleringsplanen, men med krav om bebyggelsesplan.
 • 31. august 2021 ble barnebanen åpnet

Her er dagens artikkel fra ØB, lokalavisa:

https://www.oblad.no/anlegget-til-25-millioner-kan-sta-klart-til-hosten-et-stort-og-kostbart-loft/s/5-68-1312450