Forbrukertilsynet politianmelder Route 66 International AS

Route 66 International AS, tidligere Route66usa Info AS, og daglig leder er atter en gang i hardt vær. Selskapet/ene har stått bak «ferdige pakker» for reiselystne langs klassiske Route 66 i en årrekke. Nå er de atter en gang under lupen.

Sakset fra forbrukertilsynet.no

https://www.forbrukertilsynet.no/forbrukertilsynet-politianmelder-selskapet-route-66-international-as-og-daglig-leder?fbclid=IwAR21GkVB_UWf6mThc4iv3nqJk-rSZoW_cMksTyaSzpVME5H7_5roGdNBfkg

«Forbrukertilsynet politianmelder selskapet Route 66 International AS og daglig leder

Forbrukertilsynet anmelder selskapet Route 66 International AS og daglig leder for mulig bedrageri, brudd på markedsføringsloven og pakkereiseloven.

Forbrukertilsynet politianmelder selskapet Route 66 International AS og daglig leder

Siden 2020 har Forbrukertilsynet gjort undersøkelser og hatt saksbehandling mot selskapet Route66usa Info AS styreleder og daglig leder Arve Stallvik. Det ble i den sammenheng fattet vedtak om overtredelsesgebyr og forbuds- og påbudsvedtak med tvangsmulkt mot selskapet og mot Arve Stallvik for brudd på markedsføringslovens og pakkereiselovens bestemmelser.

Selskapet gikk konkurs, men daglig leder har nå startet opp igjen gjennom Route 66 International AS. Forbrukertilsynet anmelder nå dette selskapet fordi selskapet bryter loven ved å ikke ha stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. Likevel opplyser de forbrukerne om at garanti er stilt på nettsidene sine.

Vi mener forholdene faller under bedrageri, eller forsøk på bedrageri etter straffeloven, samt brudd på markedsføringsloven og pakkereiseloven.

De siste årene har enkelte forbrukere lidt store økonomiske tap på grunn av manglende tilbakebetalinger og trenering av å slå det tidligere selskapet Route66usa Info AS konkurs. Stallviks nye selskap selger kostbare pakkereiser, og Forbrukertilsynet har god grunn til å tro at flere forbrukere kan tape store summer hvis dette selskapet får fortsette å operere uten lovpålagt reisegaranti.

– Som forvaltningsorgan har Forbrukertilsynet en plikt til å samordne eventuell sanksjonsbruk med politiet i saker hvor vi har grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Selskapets praksis kan også ramme forbrukere hardt økonomisk. Vi har på bakgrunn av det vi har avdekket i saken derfor politianmeldt selskapet, dets styreleder og daglige leder, sier direktør Trond Rønningen

Forbrukertilsynet avventer nå politiets behandling av saken.»

Dette betyr det for deg som forbruker

Det er bare tillatt å markedsføre pakkereiser når det er stilt nødvendig reisegaranti og betalt årsgebyr til Reisegarantifondet.

Forbrukere bør ikke bestille pakkereiser fra selskaper som ikke har stilt pakkereisegaranti. Du kan sjekke om selskapet har stilt reisegaranti her.

Du kan lese mer om hva reisegarantien skal dekke her.