«Kan vi, for eksempel, forby motorsykler for å unngå hardt skadde og drepte?»

«Kan vi, for eksempel, forby motorsykler for å unngå hardt skadde og drepte?» spør divisjonsdirektør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Ja, han lufter faktisk tanken i Stavanger Aftenblad 8. februar…:

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/pQrAQ1/trafikksikkerhet-er-det-mulig-aa-naa-nullvisjonen-i-trafikken

Vi ønsker jo selvfølgelig alle nedgang i alvorlige MC-relaterte ulykker, men bør vi følge med på hva byråkrater som stadig nevner “Nullvisjonen” kommer opp med av tankespinn før det blir alvorlige inngrep i vår frihet? Tja, for med tanke på at det allerede 1972 ble foreslått å forby motorsykler over 250ccm av samme instans, så…

Vel, vi lar heller NMCU gi et glimrende tilsvar: