Kommentar fra Motorsykkelimportørenes Forening, MCF: Vedrørende rustløserkurs for rustne mc-førere

Pressemelding:

Kommentar fra Motorsykkelimportørenes Forening, MCF: Vedrørende rustløserkurs for rustne mc-førere18.6.2024 12:53:24 |
MCF – Motorsykkelimportørenes Forening
Mer fokus på frivillig oppfriskningskurs og holdningsskapende arbeid er viktig. Obligatorisk rustløserkurs er ikke løsningen, sier Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.Per-Anton Vinje, styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.Frivillige oppfriskningskurs– Vi er veldig positive til at det bør gjøres frivillige oppfriskningskurs, sier Per-Anton Vinje, som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Obligatorisk rustløserkurs er vi derimot skeptisk til. Det er begrenset plass på landets baner, og statsforvaltere gjør sitt «beste» for å innskrenke deres åpningstider. I det offentlige systemet er det lange ventetider for de tester som alt i dag kreves.Bakgrunnen for uttalelsen i dag fra Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, er dagens NRK Dagsnytt sak om at obligatorisk rustløserkurs bør innføres for rustne mc-førere. Det var Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk som kom med uttalelsen. Han mener det er viktig med mc-kurs for eldre mc førere.– Vegdirektoratet sammen med alle berørte organisasjoner, derunder dem som i stor skala driver med frivillige førerutvikling, har i lang tid arbeidet med anbefalte opplegg, sier Arve Lønnum som er sekretær i MCF. Vi ser blant annet at vi i år samarbeider nært med MC-dugnaden og Vegdirektoratet om å oppfordre til økt bruk av airbag for motorsyklister.
 
Arve Lønnum legger til:
– Det er noe MCF har ivret for i mange år. Det største problemet er mangel på baner hvor man kan øve trygt på de vanskelige situasjonene. De banene som er tilgjengelige, er svært kostbare. Investering i og drift av trygge arenaer burde være en del av veibudsjettene.Flere baner, flere kurs, mer holdningsskapende arbeid– Det er viktig at det blir lagt til rette for flere baner hvor frivillige aktører med fokus på førerutvikling kan slippe til. MC-folket ønsker å bidra med å legge til rette for trening og førerutvikling, sier Per-Anton Vinje. Det er i praksis allerede lang kø på føreropplæring ved landets kjøreskoler. Vi har nødt til å støtte det sterke frivillige initiativet som skjer i regi av MC-folket, hvor blant andre Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, er en aktiv bidragsyter.Over 4.000 tar førerutviklingskurs årlig– Det gjennomføres årlig kurs for mer enn 4.000 kursdeltakere årlig, så her gjøres det mye, sier Arve Lønnum. MCF har systematisk oppfordret til slike kurs i mange år og samhandler med alle store aktører. Viktig at MC-Dugnaden bidra til flere frivillige kurs– Vegdirektoratet, sammen med alle aktører i den såkalte MC Dugnaden, jobber aktivt for å følge opp en rekke tiltak for å hjelpe til med å gjøre MC-førere dyktigere. Det gjelder å få tak i og dyrke de enkelte føreres egen motivasjon. Tvang nytter ikke. Her bør vi diskutere hvordan MC-Dugnaden kan ytterligere styrke fokus på å få gjennomført flere frivillige oppfriskningskurs, sier Arve Lønnum. Det er viktig å slutte opp om dette arbeidet, avslutter Lønnum.
Kontakter Per Anton Vinje
styreleder
Motorsykkelimportørenes Forening, MCFTel: 901 39 454per-anton.vinje@kellox.nohttp://www.mcf.no Arve Lønnum
sekretær
Motorsykkelimportørenes Forening, MCFTel: 901 18 900al@adlo.nohttp://www.mcf.no Bjørn Richard Johansen
politisk kommunikasjonsrådgiver
Motorsykkelimportørenes Forening, MCFTel: 47 800 100brj@gknordic.comhttps://www.mcf.no