Myndighetene legger ansvaret på NMCU, men midlene følger ikke med

Først delt av NMCU.ORG

NMCU må gis reell mulighet til å bidra på lik linje med andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet!

NMCU er i «Nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV 2022-2025» gitt ene-, med- og hovedansvar for 7 av 15 punkter som omhandler trafikksikkerhet for MC. Det paradoksale er at det ikke følger midler med tiltakene.

Det er med undring og skuffelse NMCU konstaterer at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2024 ikke responderer positivt på vår søknad om midler til spesifikke tiltak. Dette betyr at NMCU fortsatt er ute i kulden og myndighetene forventer at vi som enkeltstående medlemmer av en interesseorganisasjon på eget initiativ – og på bekostning av egen fritid og lommebok – skal bidra offentlige vegmyndigheter med trafikksikkerhet for alle motorsyklister som kjører på norske veier.

NMCUs sentralstyremedlem Arild Lind deltok 19. oktober i Stortinget på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen og fremmet vårt syn i saken.

I etterkant av dette møtet (23. okt) har stortingsrepresentant Frank Sve (FrP) stilt spørsmål til samferdselsministeren og bedt om redegjørelse om hvordan fylkeskommunene kan bidra til å redusere antall hardt skadde og drepte i trafikken. Svaret til samferdselsministeren datert 30. oktober er at regjeringen følger tett med på utviklingen i antall drepte og hardt skadde, at årsakene til ulykker er sammensatt med vegforhold som ett element, at tiltaksplan for trafikksikkerhet gir en god oversikt over aktører og tiltak, og til slutt at samferdselsministeren legger til grunn at fylkeskommunen ivaretar sitt ansvar godt.

Eller for å si det med andre ord: Regjeringen dytter tiltak og ansvar vekk fra seg selv og andre offentlige etater over til f.eks NMCU uten å sørge for én krone i driftstilskudd slik at tiltakene kan gis full effekt.

NMCU gir allikevel ikke opp kampen! Vi jobber fremdeles opp mot stortinget og adresserer denne urimeligheten til våre folkevalgte som i starten av desember skal vedta statsbudsjett for 2024. Dersom våre folkevalgte virkelig mener noe med nullvisjonen må det vises med handling – ikke bare gjennom spenstige taler og flotte planer!

Lenker: