NMCU får tilskudd til trafikksikkerhetstiltak

Pressemelding:

 BY ARILD LIND

NMCU får tilskudd på 280 000 kroner for 2024 til trafikksikkerhetstiltak.
Samferdselsdepartementet offentliggjorde i dag hvilke organisasjoner som får del i totalt 5 millioner kroner i trafikksikkerhetstiltak for 2024. NMCU søkte om 360 000 kr og har fått tildelt 280 000 kroner.

– Vi er strålende fornøyd med tilskuddet som er øremerket konkrete sikkerhetstiltak for motorsyklister og sentralstyret skal nå sammen med daglig leder planlegge og iverksette prosjektene, sier en smilende leder av sentralstyret Olea Kvalsvik.

– Dette er gledelige nyheter, og NMCU skal levere – og jeg tør si overlevere – på prosjektene, skyter en entusiastisk daglig leder Arild Lind inn.

Prosjektene er øremerket tiltak rettet mot motorsyklister i alderen 45-54 år, forebygging av ulykker der motorsyklister kjører i følge, og informasjon til kunder som kjøper hjelm og sikkerhetsutstyr. Jobben med hvordan og med hvilke virkemidler NMCU skal få ut disse svært viktige budskapene til motorsyklister i landet starter umiddelbart.