NMCU: Norge – det mest trafikksikre landet i Europa

NMCU:
FOR ÅTTENDE ÅR PÅ RAD HAR NORGE DE SIKRESTE VEIENE I EUROPA. PÅ 10 ÅR ER ANTALL DREPTE REDUSERT MED 20 PROSENT.

20.6.2023 08:36:48 | Statens vegvesen

For åttende år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet med 21 drepte per million innbyggere, etter at 116 døde på norske veier i fjor.

– Dette er selvsagt inspirerende, og viser at selv om vi opplevde dårligere resultater i fjor, så gjør vi mye riktig. Dette skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid. Men vi har satt oss tøffe mål med nullvisjonen – en drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Norge på topp

For åttende år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet med 21 drepte per million innbyggere, etter at 116 døde på norske veier i fjor.
I perioden 2012-2022 har Norge redusert antall dødsulykker med 20 prosent. Det er European Traffic Safety Council (ETSC) som i sin årlige rapport peker på Norge som best i Europa.

Sverige følger etter Norge med 22 døde per million innbyggere. Også i Storbritannia, Danmark, Sveits, Irland, Tyskland og Finland er trafikkdødeligheten lav, med under 35 døde per million innbyggere. Romania (86) og Serbia (83) ligger i andre enden av skalaen, og er Europas minst trafikksikre land.

Med et gjennomsnitt på 46 trafikkdrepte pr. en million innbyggere, er likevel de europeiske veiene sikrere enn veiene i andre verdensdeler.


Store forskjeller i Europa – en økning etter pandemien

20 678 mennesker mistet livet på europeiske veier i 2022, noe som tilsvarer nesten 400 i uken, og er en økning siden i fjor. I store deler av Europa er det en oppgang i antall omkomne på veiene etter 2020 og 2021. ETSC peker på pandemien og transportrestriksjonene som svaret på dette. Sammenlignes tallene med året før pandemien i 2019, er det en reduksjon i dødstallene på 9 prosent.

I et tiårsperspektiv går utviklingen også riktig vei. Sammenlignet med 2012 har landene i Europa 5868 færre drepte på veiene i 2022. 140 000 ble hardt skadd i Europa i fjor.

Samarbeid er nøkkelen til Norges suksess

Til tross for en økning i antall omkomne i 2022 har Norge den laveste risikoen i forhold til antall innbyggere i Europa.
– Selv om Statens vegvesen sitter med ansvaret for trafikksikkerhet i Norge, er vegdirektøren opptatt av å dele æren med resten av den norske «trafikksikkerhetsfamilien»: politiet, helsevesenet, kommunene, fylkene, Trygg Trafikk og andre organisasjoner. Det er nettopp det målrettede, gode samarbeidet som har bragt oss hit vi er i dag, sier hun.


Har høyere ambisjoner i trafikksikkerhetsarbeidet


Norge har gode resultater sammenlignet med Europa, men ligger betydelig etter egne ambisjoner som ligger i Nasjonal transportplan (NTP). Dette betyr at innsatsen bør intensiveres.
– Det er oss trafikanter som i sommer, når mange skal på tur, kan gjøre noen enkle og effektive tiltak mot trafikkdøden, avslutter vegdirektøren, og oppfordrer oss alle til å være oppmerksomme, holde fartsgrensen, bruke bilbelte og kjøre rusfritt.

European Transport Safety Council (ETSC) presenterer sin årlige Safety Performance Index-rapport (PIN 2022) i Brussel tirsdag 20.juni. Guro Ranes, som er Vegvesenets trafikksikkerhetsdirektør, sitter i ETSC’s styringsgruppe for arbeidet med PIN.

Les rapporten: ETSC – European Transport Safety Council