Nordmann valgt til Europas MC-president:

Odd Terje Døvik som leder NMCU i Norge ble Europa president i FEMA

Oslo 10. februar 2024 – Odd Terje Døvik (60) fra Kristiansand og Norge ble i dag valgt til president i

FEMA, som er den europeiske paraplyorganisasjonen for motorsyklister, Federation of European

Motorcyclists’ Associations. Organisasjonen har 150.000 medlemmer og gjennomførte sin

generalforsamling på Schiphol i Nederland i denne helgen.

FEMA representerer de enkelte lands interesseorganisasjoner inn mot EU og jobber både mot

kommisjonen og parlamentet – som bestemmer mye av MC-standardene som også får konsekvenser

for det norske markedet.

– FEMA har det samme mål som NMCU, nemlig å fremme motorsyklismen og vår rett til å kjøre

motorsykkel med så stor frihet og så få begrensninger som mulig, sier Odd Terje Døvik som er nyvalgt

leder i FEMA. Sentrale tema i EU knyttet til motorsykkel er blant annet urban mobilitet, energiforbruk,

direktiv om utrangerte kjøretøy, 3. førerkortdirektiv, veisikkerhet og klassiske kjøretøy.

Organisasjonen ble etablert i 1988 og har 20 medlemsorganisasjoner fra 16 land med til over 150.000

medlemmer. FEMA har hovedkontor i Brussel og jobber nært sammen med Fédération Internationale

de Motocyclisme, FIM, som er den internasjonale organisasjonen for motorsykkelsport. FEMA jobber

også nært med National Motorcycle Council (UK), ACEM (de europeiske motorsykkelprodusentene)

og ERF (European Union Road Federation).

– Rammene for norske motorsyklister og norsk motorsyklisme legges i stor grad på europeisk plan, og

FEMA gjør en viktig jobb med å passe på dette, sier Døvik

.

– FEMA har og vil fortsatt være en viktig kanal for NMCU å arbeide gjennom, og det at vi nå også skal

inneha presidentvervet understreker tydelig at FEMA er viktig for oss, og at NMCU er viktig for FEMA,

sier Odd Terje Døvik

.

I styret det nye styret sitter blant annet Jesper Christensen fra SMC, Sveriges MotorCyklister

(gjenvalg), Michael Noonan fra IMA, Irish Motorcyclists’ Association, Eric Maldiney fra FFM,

Fédération Française des Motards en Colère i Frankrike, Steinmar Gunnarson fra BLs Sniglar

Bifhjólasamtök lýðveldisinns på Island (gjenvalg) og Jari Kieleinen fra SMOTO, Suomen Motoristit i

Finland.

For ytterligere informasjon:

Odd Terje Døvik, president i FEMA, mobil 911 29876 og e-post: odd.terje@dovik.no

www.femamotorcycling.eu

Kort om NMCU

Norsk Motorcykkel Union, NMCU, ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister, og har

sammen med Bikelife Norge 40.000 medlemmer og følgere. Det øverste organet er sentralstyret som velges på årsmøtet.

Sentralstyrets leder er Odd Terje Døvik. NMCU har tillitsvalgte i 15 fylker, og hovedkontor i Oslo med én heltidsansatt.

NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for ulike direktorater og departementer i

saker som angår motorsykkel. NMCU er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA (Federation of European

Motorcyclists’ Associations) – se

. NMCU bruker denne arenaen til å påvirke og lære av

våre europeiske søsterorganisasjoner, og de utfordringer de møter i sine land. For mer informasjon: