Warum? I Tyskland har man nå lavere fartsgrenser for MC enn bil…

Det skal ikke være lett å være motorsyklist om dagen. Innskrenkninger, kontroller rundt støy spesielt rettet mot oss, og det aller meste.

Vi har vel alle hørt om disse automatiske “støykameraene” som blir montert langs veien, i England b.l.a. Nå tar Ze Germans den enda litt mer ut. De har jo allerede lagt inn forbud mot å i det hele tatt kjøre motorsykkel i Feldberg blant annet…

Nå øker de trykket og innfører spesielle fartsgrenser for MC. Visstnok på grunn av teorier rundt at en motorsykkel bråker myye mer om den føres i vanlig hastighet enn om vi rett og slett skulle putre rundt i langt under.

På strekninger som Steinau – Marjoẞ i Spessart-regionen er den “vanlige” fartsgrensen 100, men vi på to hjul må holde 60.

Så. Hva skal en si? Er det INGEN som ser mulighetene for farlige situasjoner når trafikken ellers skal gå i 100 og en stakkars motorsyklist må putre av gårde i 60? PS: Der slikt planlegges også ellers i Europa, vil man ha de samme reglene også om man kjører el-Mc…