Wheelies i Østerrike er trolig en dårlig ide!

Hvis ferieturen på motorsykkel går til Østerrike, og har du en svakhet for den typen akrobatiske kunster på motorsykkel som sparer på fordekket, så er det verdt å lese her.
Bakhjulkjøring er helt forbudt i Østerrike fra midten av mai, og det kan bli en dyr fornøyelse å bryte loven, for den øvre bøtegrensen er € 10.000.

Strengere østerriksk lovgivning
I vår ble den østerrikske lovgivningen skjerpet, som i mange andre land, slik at det fra midten av mai er strengt forbudt for motorsyklister i Østerrike å lage støy med overdreven akselerasjon, utføre for hard nedbremsing som gir stoppie, fremprovosert smell i eksosen er ikke tillatt, og stunts som bevisst skrens, drifting, stoppies, kunstferdig laging av såkalte smultringer og annet tull er også forbudt.
Loven er først og fremst rettet mot adferd på offentlig vei, men er overraskende også gjeldende på private parkeringsplasser.

Bøter fra € 300 til € 10 000
Bøtene starter på € 300,- og kan ved flere gjentatte og/eller samtidige lovbrudd komme opp i € 10.000,-.
I tillegg kan politiet ved gjentakelse holde kjøretøyet tilbake i 72 timer, hvor det også er fare for at kjøretøyet blir holdt i låst rom og/eller at kjøretøyet låses med teknisk innretning, nøkler og papirer beslaglagt og nummerskiltet fjernet.